❤︎︎︎︎︎︎︎משלוח חינם לנקודת איסוף בקניה מעל 199 ש"ח❤︎︎︎︎︎

❤︎︎︎︎︎︎︎משלוח לבית חינם בקניה מעל 350 ש"ח❤︎︎︎︎︎︎︎ 

050-6576798

תקנון האתר


כללי

1.       אתר האינטרנט www.babymitmit.com (להלן: "האתר"), משמש כאתר חנות וירטואלית ברשת האינטרנט למכירת מוצרי תינוקות מעוצבים. האתר בבעלות החברה ומנוהל על ידה, "החברה"- ע.מ 036980605.

2.       תקנון זה מהווה בסיס משפטי לכל דיון בינך ובין החברה. לכן הינך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון.

3.       השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

4.       השימוש באתר לרבות רכישת מוצרים שתתבצע על ידך מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי הוראותיו ותנאיו של תקנון זה. לכן אם אינך מסכים לתנאיו אינך ראשי לעשות כל שימוש באתר.

5.       תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר בכל אמצעי מדיה לרבות מחשב,מכשירי תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) וטלוויזיה. כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

6.       החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכן התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה מראש ו/או הודעה מוקדמת, ואולם על הרכישות שבוצעו באתר יחול תמיד התקנון שהיה בתוקף במועד ביצוע ההזמנה.

7.       החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים באתר, בשירותיו ובשימושים בו. בכל זמן מכל סיבה שהיא, ללא כל צורך להודיע על כך מראש וללא כל אחריות מצדה. כדוגמת הזכות להוסיף או להסיר מוצרים ו/או חומרים, עיצוב חדש והחלפת תוכן.

8.       מובהר כי החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

9.       בכל הנוגע לפעולות המתבצעות דרך האתר רישומי המחשב של החברה בלבד יהוו ראיה מכרעת לנכונות הפעולות.

10.   האתר ותוכנו מוגש לגולש ו/או לקונה בכללותו כל שימוש ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. השימוש באתר לא יוצר יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש בין הגולש ו/או הקונה לבין החברה.

11.   הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות בלבד ולא למטרות מסחריות. אין להשתמש באתר או בחלק ממנו לכל מטרה שאינה עונה על קבלת מידע ו/או רכישת מוצרים לשימוש אישי ובלתי מסחרי. אלא אם התקבלה הסכמה בכתב על ידי בעל האתר והחברה. אין לעשות שימוש מסחרי, להעתיק, לפרסם או להציג את התוכן באתר או לפרסמו באתרים אחרים.

12.   החברה רשאית למנוע מכל אדם גישה לאתר או אפשרות לביצוע רכישות באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת אם הופר שימוש נאות או לא חוקי שאינו לפי תקנון זה. או ניסיון המנסה לפגוע בחברה או בניהול תקין של האתר.

13.   מחירי המוצרים המופיעים באתר הם בשקלים חדשים כוללים מע"מ על פי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח אלא אם צוין אחרת.

14.   הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוחים באתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. שכן המחיר התקף ביחס להזמנה שהוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת סיום תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

15.   הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. וכן רשאית להפסיק להחליף או לשנות אותם בכל עת ללא צורך בהודעה מוקדמת. קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוחה.

16.   החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, אך תשתדל לבצע בקרה שוטפת של מלאי המוצרים.

17.   בעת הרשמה לאתר, רכישה באתר ו/או הרשמה למועדון BABY MIT MIT הינך נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מהחברה , זאת לעודד רכישת מוצר או שירות מהאתר. בהתאם לחוק הספאם תוכל לבחור שלא לקבל דיוור מהאתר, הינך יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שתקבל.

18.   יודגש כי החברה רשאית שלא לאשר או לבטל הצטרפות לקוח למועדון BABY MIT MIT מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

19.   בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה או לחילופין באמצעות שיחה טלפונית.

20.   לכל שאלה בנוגע לאתר, השימוש בו ובכל נושא אחר ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה דרך מילוי טופס פניה ב "צור קשר" באתר, בדוא"ל mitmit@babymitmit.com ובטלפון 972-50-6576798+.

21.   כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

הרשמה לאתר

1.       כדי לבצע הזמנה, על הלקוח להירשם לאתר באמצעות טופס ההרשמה לאתר. הרישום הינו חד פעמי ולאחר מכן יוכל הלקוח להזמין ללא צורך ברישום מחדש. אם תשכח את הסיסמא, תשלח לדואר האלקטרוני שמסרת סיסמא חדשה שתאפשר לך להשתמש באתר.

2.       בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.

3.       הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

4.       על הנרשם ו/או המזמין לעדכן פרטים נכונים ומדויקים בלבד, מילוי פרטים לא נכונים או לא מדויקים אסור בתכלית וכל תוצאה של שימוש בפרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים יחול על הנרשם ו/או המזמין בלבד.

5.       החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי הלקוח הרשום באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה באתר וכן לצורך שמירת קשר עם הלקוח. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטים אישיים של לקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, וכן ככל שהלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

6.       לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

 

ביצוע הזמנות דרך האתר 

1.       רכישה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם שהינו תושב ישראל או תושב חוץ שמלאו לו 18 שנים וכשברשותו כרטיס אשראי תקף שהונפק לו על שמו על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל ואשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין . ובעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע הרכישה.

2.       רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

3.       יודגש כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

4.       לקוח הוסיף מוצר לסל הקניות וזאת לאחר שבדק את צבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת.

5.       מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, ובפרט פרטי התשלום בדף התשלום, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן: "הזמנה"). לאחר אישור ההזמנה שיכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה.

6.       כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.

7.       עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת לב: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

8.       לאחר קליטת ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי באמצעות שרת מאובטח של חברת הסליקה כאשר הם מוצפנים, אישור ההזמנה וביצועה מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי דרך חברת הסליקה, הכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. לאחר מכן תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.

9.       למען הסר ספק, משלוח ההודעה ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רק רישום ההזמנה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

10.   במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, מאחר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת ההזמנה באמצעי תשלום אחר או לשם ביטולה.

11.   אם תבחר לשלם באמצעות חשבון PayPal תתבקש להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר PayPal (www.paypal.com) או תוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal במהירות. החברה תוכל לגבות תשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ PayPal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal, ולא של האתר.

12.   ברכישות באמצעות הטלפון הרוכש ימסור את פרטי כרטיס האשראי לנציג החברה, וזה יזינם ישירות לשרתי חברת הסליקה, מבלי לשמור את הפרטים בידי החברה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

13.   החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש (למעט פרטי כרטיס אשראי) לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא.

14.   החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי ולכן אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר או שלא נרשמה הודעה על כך ליד תיאור המוצר בדף עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.

15.   יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל הסיבות הבאות (אך לא רק): אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים. נאם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

16.   באחריות החברה להנפיק חשבונית מס על שם המזמין כפי שצוין בעת ביצוע ההזמנה.

החזרות והחלפות:


1.       תודה שרכשת BABY MIT MIT מקווים שאהבת את המוצרים, אבל אם מכל סיבה שהיא אינך שלם עם הרכישה- אין בעיה להחליף או להחזיר את המוצרים.

2.       החברה מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה בכל הקשור לביטול הזמנות והחזרת מוצרים.

3.       ההודעה על ביטול העסקה, החזרה או החלפה תעשה טלפונית 972-050-6576798+ או באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני  mitmit@babymitmit.com , בציון סיבת ההחזרה.משם אנו נדריך אותך בתהליך ההחזרה.

4.       שים לב שהמוצר יוחזר אלינו באריזתו המקורית, ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק- עם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין. החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה. עליך לצרף חשבונית מקורית למשלוח החוזר.

5.       אין אנו אחראים על עלויות המשלוח להחזרת מוצרים, העלויות הן על חשבונך. אנו מציעים לך לבצע את המשלוח החוזר עם שירות מעקב כדי לפקח על המוצרים שאתה מחזיר. לתושב ישראל, ניתנת גם האפשרות להחזיר מוצרים פיזית לסטודיו בירושלים בתאום מראש.

6.       ברגע שנקבל את המוצרים והמוצרים יבדקו ותקבל החזר כספי עבור הפריטים שהוחזרו לא כולל דמי משלוח. הינך מתבקש לשים לב כי תשלומים נוספים, מסים או כל תשלום נוסף העלול להיגרם לא יוחזרו על ידי החברה.

7.       אנו מאפשרים החלפת מוצרים רק לתושבי ישראל. בהזמנות מחוץ לישראל- אם ברצונך לרכוש פריט חלופי אנא בצע הזמנה חדשה בחנות האונליין שלנו.

8.       לקבלת החזר כספי מלא (לא כולל עלות המשלוח) עליך לשלוח את המוצר חזרה אלינו עד 30 יום מיום קבלתו. החזר כספי יינתן בניכוי עלות דמי המשלוח ובניכוי עמלה בגין ביטול 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם, עפ"י האמור בחוק.

9.       החזר כספי יועבר אליך עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצרים בחברה. החזר כספי יוחזר לאמצעי התשלום בו ביצעת את הרכישה ובאותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה - אנחנו כבר נטפל בזה בשבילך.

10.   לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. מוצר שנרכש במבצע ניתן להחזרה עד 7 ימי עסקים מיום הרכישה וללא אפשרות להחזר כספי. אלא החלפה בפריט אחר שנמכר במבצע או קבלת זיכוי, השוה לסכום המקורי ששולם, באתר בלבד.

11.   במידה ואתה מעוניין להחזיר מוצר שרכשת ולקבל זיכוי לרכישה בחנות האונליין שלנו, עליך ליצור איתנו קשר בדואר אלקטרוני mitmit@babymitmit.com. מימוש הזיכוי יהיה באמצעות קוד קופון, אותו תצטרך להזין במקום המיועד לכך בדף התשלום. לזיכוי כספי אין תאריך תפוגה.

12.   ביטול הזמנה שיעשה לפני שליחת החבילה ללקוח לא יתבצע חיוב, ויוחזר ללקוח הכסף ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. החזר כספי יינתן בניכוי עמלה בגין ביטול 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם, עפ"י האמור בחוק.

13.   על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו במידה והלקוח קיבל מוצר פגום שלא נגרם עקב שימוש במוצר או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, תתאפשר החזרה, במקרה כזה תישא החברה בדמי המשלוח של המוצר החלופי. מחויבות הלקוח להודיע לחברה על הפגם במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו בצירוף תמונה של הפריט הפגום לדואר האלקטרוני של החברה. במידה ואם לא התקבלה הודעה בתוך 24 ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

14.   מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.

15.   לא ניתן לזכות כרטיסים לחיוב מידי בחשבון הבנק (להלן: "כרטיסי דירקט") ולכן בעלי כרטיסי דירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

16.   ליצירת קשר עבור החזרות או החלפות: דואר אלקטרוני  mitmit@babymitmit.com או טלפונית 972-50-6576798+.
17. אין החזרות על מוצרים שנעשו בעיצוב אישי- הדפסה או חריטת שם הילד/ה.

 

ביטול עסקה על ידי החברה

1.       החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה שביצע לקוח. לדוגמת המקרים הבאים:

1.1.    אם לאחר סיום ביצוע ההזמנה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

1.2.     אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי והפרטים המלאים של הלקוח ו/או שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

1.3.    הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

1.4.    במידה ותחול טעות בהקלדה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר באתר, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

1.5.    אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, על אף שחלף המועד לתשלומו – במקרה כאמור ייזקף התשלום בראש ובראשונה לכיסוי החוב כאמור.

1.6.    בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, בניגוד לתנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר. ואם הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.

1.7.    היה והלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

1.8.    אם ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.

1.9.    שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

1.10.היה ולפי דעת החברה, בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה הלקוח מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

1.11.בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון" ואין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה ללקוח. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

2.       היה ובוטלה מכירה, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד ג' לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד ג' במחיר הגבוה ממחיר העסקה.

3.       הודעה על ביטל הזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.


אספקה ומשלוחים: 

עלות המשלוח בישראל:

משלוח לנקודת איסוף קרובה לביתך - 15 ₪. (החבילה תגיע לנקודת איסוף הכי קרובה לכתובת שהזנת ברכישה. נקודת שירות היא חנות/פיצוציה/מכולת שכונתית, בכל עיר יש מספר רב של נקודות איסוף1-10 ימי עסקים.
משלוח חינם לנקודת איסוף ברכישה מעל 299 ש"ח.

משלוח עד הבית/ העבודה או כל כתובת בישראל- לבחירתך:

- בקנייה מעל 499 ₪ משלוח חינם. 

- בקנייה מתחת ל-499 ₪ עלות המשלוח 29 ₪.1-10 ימי עסקים.

-לא ניתן לממש עלות משלוח באמצעות שובר BUYMY.אין משלוח חינם למשלמים ב-BUYMY.


איסוף עצמי- מהסטודיו בירושלים  :

ניתן לאסוף ללא תשלום את ההזמנה מהסטודיו בירושלים, בתיאום מראש בלבד. טלפון לתיאום האיסוף  050-6576798 

עלות המשלוח מחוץ לישראל:

תלוי משקל החבילה וסוג המשלוח- ניתן לבדוק טלפונית לפני ההזמנה 050-6576798

משלוחים לחו"ל מתבצעים בדואר רשום דרך דואר ישראל. המשלוח כולל מספר מעקב אחר החבילה- למעקב אנא כנסו לאתר דואר ישראל-  לחץ כאן  .


1.     החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את הזמנתך תוך 1-10 ימי עסקים מהיום בו אישרה חברת האשראי את העסקה.  אם זאת החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות השליחויות. אספקת המוצרים ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות חיצונית ולכן החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים הקשורים לחברות השליחויות.

2.     ההזמנה תסופק לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום באתר, אלא אם צוין אחרת. במידה והכתובת הנמסרת למשלוח היא בית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה.

3.     סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע הזמנת המוצרים. 

4.     במשלוח עם שליח עד הבית (בישראל בלבד), יתאם השליח זמן הגעה מראש ולכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר שעות השליחות הנן בין השעות 09:00 ועד 18:00  (א'- ה' למעט ערבי חג ומועדים), על כן כדאי לבחור כתובת נוחה לקבלת המשלוח.  מהרגע בו החברה סיפקה  לחברת שילוח את המוצר זמן אספקת המוצרים יהיה בין 1-10 ימי עסקים ובהתאם לתנאי האספקה הנהוגים שם.    

5.     במשלוחים מחוץ לישראל זמני השליחה וההעברה מבוססים על הערכה בלבד ואינם מובטחים.  בדואר רשום למשלוח זמן אספקת המוצרים יהיה עד 30 ימי עסקים (א'-ה' למעט ערבי חג ומועדים),  מהרגע בו החברה סיפקה  לדואר את המוצרים  ובכפוף לפעילות דואר ישראל. לאחר שליחת החבילה תקבל במייל מספר רשום למעקב באתר דואר ישראל.

6.    משלוחים מחוץ לישראל, אנא שימו לב כי היבוא והמסים עשויים לחול על קבלת הזמנות שנשלחו מחוץ לאיחוד האירופי. חובות ומסים אלה הם מעבר לשליטתנו ונקבעים על ידי רשות המכס של מדינת היעד שבחרת. העלויות תלויות במספר גורמים כגון ארץ המוצא של המוצר שנרכש, שיעורי מע"מ מקומיים ומסים מקומיים לייבוא. באחריותך לשלם אותם אם וכאשר תתבקש על ידי הרשויות המקומיות שלך.

7.     בישראל בלבד, ניתן לתאם איסוף עצמי של הפריט מהסטודיו בירושלים  והלקוח לא יחויב בדמי משלוח. באחריותך לתאם את איסוף המוצרים  בתיאום טלפוני עם החברה. 

8.     החברה לא תישא באחריות על עיכובים ותקלות באספקת המוצרים כתוצאה מסיבות שאינן בשליטתה. כגון: שביתות, השבתות, מלחמות, תקלות במערכות המחשוב הטלפונים התקשורת, פעולות איבה או כוח עליון כגון מלחמה רעידת אדמה וכו'. במקרים אלו החברה תעמוד  לרשותכם על מנת לנסות לפתור כל בעיה. במקרה של איחור או עיכוב הידועים מראש על החברה ליידע את הלקוח וזאת באמצעות פרטי התקשורת אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה.

9.     מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

10.  במקרה של אובדן או נזק אחריות למקרה תחול על פי תקנון חברת השליחים. 

11.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה את מחירי המשלוחים ותנאי השילוח.

12.   בכל בעיה בנושאי המשלוח אנחנו כאן לשירותך: דואר אלקטרוני mitmit@babymitmit.com או טלפונית  972-50-657-6798+.   

 

אחריות החברה

1.       החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר ובמועד המבוקש. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך. החברה תבדוק את התלונה, ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.       החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר.

3.       חברה תשתדל ותעשה כל מאמץ כדי שתיאור המוצרים ותמונותיהם המוצגים באתר ישקפו אותם נאמנה אך מדגישה כי תמונות המוצרים מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר בפועל.

4.       החברה עושה כל מאמץ לדאוג ולוודא שתוכן האתר, שמטרתו להעניק מידע, יהיה מעודכן ביותר, אך יובהר כי עלולים להימצא באתר אי דיוקים, שגיאות או טעויות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

5.       החברה אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

6.       החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות תקלות, עיכובים, שביתות, בעיות בסליקת האשראי, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7.       בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש (בתוספת דמי משלוח) וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

8.       בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

 

שמירה על סודיות ופרטיות המשתמש

1.       החברה מכבדת את פרטיות גולשי האתר ושמירת הפרטים האישיים שלהם. החברה לא תמסור את הפרטים האישיים הבאים לצד ג’: מספר ת.ז., פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר ישראל, מספר טלפון.

2.       היה והנהלת האתר קיבלה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק החברה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג'.

3.       החברה אינה שומרת מספרי כרטיסי אשראי של לקוחות, כדי להעניק בטחון מלא למשתמשי האתר היא משתמשת במערכת סליקת כרטיסי אשראי מאובטחת של חברה מובילה בישראל. החברה לא תישא בכל אחריות על גניבת הפרטים ו/או על כל נזק אשר ייגרם כתוצאה משימוש שאינו מורשה ואינו חוקי בהם ו/או בכרטיסי האשראי.

4.       האתר מציע גם אפשרות סליקה על ידי חברת PayPal בעלת תקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע.

5.       החברה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

6.       בהרשמה לאתר הלקוח מאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עימו ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מנהלת האתר.

7.       כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותי האתר תיתכן באתר הרשמת הלקוח. במסגרת תהליך ההרשמה תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בעת השימוש. וזאת כדי לזהות  את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.

8.       החברה עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה. במקרה כאמור לא תהיה כל אחריות לחברה ו/או מי מטעמה.

9.       במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם שייגרם לגולש, ו\או למזמין ו/או למי מטעמו, אם מידע זה ייאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, לרבות במקרה של חדירה למחשבי החברה.

10.   החברה רשאית  להשתמש בקבצי Cookies כדי לאפשר גלישה נוחה יותר של הגולש וזיהויו במטרה להפנות אליו מידע הרלוונטי לו. על ידי גלישה באתר ואישור להסכם הנ"ל, מסכים הגולש להשתיל פונקציה של cookies במחשב בו הוא גולש ושהאתר ו/או מפעיליו יפעלו על פיו. במידה והגולש אינו מעוניין בפונקציה זו, עליו לבטל אפשרות זו בדפדפן.

 

זכויות יוצרים

1.       כל זכויות הקניין הרוחני בחברה לרבות המוצרים בסימנים המסחריים, זכויות היוצרים, בשיטות ובסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, עיצוב הגרפי של האתר, לרבות רשימת, תיאור ועיצוב המוצרים, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט וכל פרט אחר הקשור לחברה ולהפעלת האתר.

2.       נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, גרפיקות, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים, קוד-מחשב וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

3.       אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים על ידי החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימת המוצרים או בתמונות המוצרים המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

4.       השם  "BABY MIT MIT"וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

5.       כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית כל התוכן המילולי, אייקונים, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה .

6.       יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

7.       אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

8.       אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

שובר מתנה- Gift card

1.       ניתן לרכוש שוברי מתנה באתר בסכומים המופיעים באתר, בשובר ניתן לעשות קניה חד פעמית באתר BABY MIT MIT בלבד. השוברים ישלחו במייל או כהודעה לוואטסאפ לבקשת הלקוח שביצע את הזמנה. בשובר יופיע קוד קופון שאותו צריך להקליד במקום המיועד לכך בדף התשלום בזמן הקניה. שוברי מתנה בתוקף עד שנה מתאריך הרכישה.
-שוברי מתנה אשר נרכשו דרך חברה חיצונית סכום השובר תקף על מחירים מלאים באתר, ללא הנחות ומבצעים המוצעים לרוכשים באתר. ולא ינתנו משלוחים חינם.

2.       שובר מתנה אינו ניתן להחזרה. לא יינתן עודף מזומן לגבי יתרת הסכום, אלא בהתאם לאמור בחוק.

3.       הוחזר מוצר שנרכש באמצעות שובר מתנה, ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות החברה בנושא החזרי מוצרים.

4.       לקוח ששוברו אבד, הושחת או נגנב, לא יפוצה ודין אובדן או גניבת שובר מתנה כדין אבדן מזומנים.

5.       החברה רשאית בכל עת להפסיק את הפצת שוברי מתנה או לשנות את התנאים לגביהם. השינוי כאמור לא ירע את תנאיהם של מחזיקי השוברים שנרכשו לפני השינוי.


מבצעים והטבות

1.       תוקף המבצעים על פי החלטת החברה בלבד ואין היא חייבת להודיע על כך מראש.

2.       מבצעים וקופוני הנחה החלים על המוצרים באתר ניתן להתעדכן בהנחיות של אותו מבצע. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.


דין וסמכות שיפוט

1.       על תנאי השימוש אלו וכל הנובע מהם יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

2.       מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הקשור להסכם זה ולתנאי השימוש באתר הינו בתי המשפט המוסמכים לכך במחוז ירושלים.

שירות לקוחות

1.       לכל שאלה בנוגע למוצרים, לקליטת הזמנה, מחירים, זמינות מלאי, אספקה, משלוחים, סיוע בגלישה באתר ובכל נושא אחר נשמח שתיצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה דרך מילוי טופס פניה ב "צור קשר" באתר, בדוא"ל mitmit@babymitmit.com  ובטלפון 972-506576798+.

2.       באם אינכם מקבלים את תקנון זה ו\או את אחד מהסעיפים שבו ניתן ליצור קשר עם החברה על מנת להגיע לעמק השווה.

 


 

logo בניית אתרים